דוגמא טובה של קורות חיים מול דוגמא לא טובה של קורות חיים

זה לצד זה דוגמא לקורות חיים של אותו אדם. בצד ימין מסודר נקי, אחיד וממוקד - תמצית הכישורים והמיומנות מקבל יחס מעודף ומסודר באופן המזמין לקריאה. מצד שמאל קורות חיים לא ערוכים, בסדר לא אחיד, אין הדגשים ומתן יחס עודף לתמצית הכישורים, לא בוצעה עריכה לשונית. השכלה גבוהה מעורבבת עם קורסים והשתלמויות. בקורות החיים בצד ימין הכותב שם דגש על הנסיון התעסוקתי בו הוא מפרט את תיאור התפקיד בקצרה אך בשפה ברורה ומובנת גם לקורא שאינו מתחום העיסוק.

הדוגמאות המובאות כאן הן חלק מהקורס של שירות התעסוקה, לפרטים נוספים

אם ק'וח החיים שלכם דומים יותר לשל האדם משמאל קראו על שירות עריכת קורות חיים בתשלום, לפרטים נוספים

דוגמא לקורות חיים לא טובים

דוגמא לקורות חיים טובים